Kwestie prawne

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie


Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi
zdarza się, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi Użytkownik korzysta
Można je zidentyfikować osobiście. Znajdź szczegółowe informacje na temat ochrony danych
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności przedstawioną poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej.
Jego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej tej strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Może to być na przykład
Działaj na podstawie danych wprowadzanych w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne
schwytany. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas
widoku strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. inne
Dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkownika.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do swoich danych?
Masz prawo w dowolnym momencie, bezpłatnie, uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu swojego
w celu uzyskania przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do poprawienia lub
żądania usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych,
Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie na przyszłość. Masz również prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
Masz również prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych pod adresem
skontaktuj się z nami pod podanym adresem.

Narzędzia analityczne i narzędzia od stron trzecich
Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Zdarza się to wcześniej
zwłaszcza z plikami cookie i tzw. programami analitycznymi.
Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej części
Oświadczenie o ochronie prywatności.

Google Analytics i optymalizacja

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. („Google”). Na tej stronie korzystamy również z Google Optimize. Google Optimize analizuje wykorzystanie różnych wariantów stron internetowych i pomaga poprawić użyteczność zgodnie z zachowaniem naszych użytkowników na stronie internetowej. Google Optimize to narzędzie połączone z Google Analytics. Google Analytics i Google Optimize używają tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak anonimizacja adresu IP zostanie aktywowana na tej stronie internetowej, Google wcześniej skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki pod poniższym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deverfügbare. Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie tych danych, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który uniemożliwia gromadzenie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej strony internetowej: Dezaktywuj GoogleAnalyticsWięcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.htmlbzw. Na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.Wir skorzystaj również z Google Analytics do oceny danych z AdWords i pliku cookie DoubleClick do celów statystycznych. Jeśli tego nie chcesz, możesz to wyłączyć za pomocą Menedżera preferencji reklam pod adresem http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de.


2. Sieci hostingowe i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny
Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe, które
gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hosta. To może być v.
a. na adresy IP, żądania kontaktowe, dane meta i komunikacyjne, dane kontraktowe, dane kontaktowe,
Nazwy handlowe, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane przez witrynę internetową.
Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszym potencjałem i
obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego
Zapewnienie naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących wykonania.
jest niezbędny i postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.


3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Zajmujemy się Twoją
dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych, oraz
niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.
Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Teraźniejszość
Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób
i w jakim celu jest to zrobione.
Pragniemy podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej)
Mogą mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest
możliwe.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
zw-enginnering GmbH
Schlachte 38 | 28195 Bremen

e-mail: info@zw-engineering.de
Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub razem z innymi osobami posiada
cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.)
Decyduje.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz
Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam nieformalną wiadomość e-mailem.
Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego do momentu cofnięcia.
Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i przeciwko
Reklama bezpośrednia (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO
JEŚLI TAK SIĘ STANIE, MAJĄ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE, Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z ICH SZCZEGÓLNEGO
SYTUACJA POWSTAJĄCA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
WNIESIENIE SPRZECIWU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ SPRZECIWU OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH
PROFILOWANIE. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE,
ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW,
NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH DOTYCZY PROBLEM,
CHYBA ŻE MAMY ISTOTNE UZASADNIONE POWODY PRZETWARZANIA
DOWODY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB
PRZETWARZANIE SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY
ROSZCZENIA PRAWNE (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).
CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO,
W ZWIĄZKU Z TYM MASZ PRAWO SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU CIEBIE W DOWOLNYM MOMENCIE
ISTOTNE DANE OSOBOWE DO CELÓW TAKICH REKLAM
; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE TAKA REKLAMA BEZPOŚREDNIA JEST ZAANGAŻOWANA
ISTNIEJE POŁĄCZENIE. JEŚLI SPRZECIWIASZ SIĘ, TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ
NASTĘPNIE PRZESTAŁ BYĆ WYKORZYSTYWANY DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW
ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia RODO osoba zainteresowana ma prawo wnieść skargę do
organ nadzorczy, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu lub miejsca pracy
lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych
administracyjne lub sądowe środki zaradcze.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do gromadzenia danych, które podajemy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy
automatyczne przetwarzanie, na sobie lub na stronie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
żeby go przekazać. Jeśli chcesz przekazać dane bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej
żądanie, zostanie to zrobione tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak
Na przykład zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, szyfrowanie SSL lub TLS.
Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie po tym, że wiersz adresu przeglądarki jest
„http://” przełącza się na „https://” i na ikonę blokady w linii przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które do nas przesyłasz, nie mogą
być czytane przez osoby trzecie.

Informacje, usunięcie i korekta
W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego
Informacje o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz
Cel przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz
W razie jakichkolwiek dalszych pytań na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem
skontaktuj się z nami pod podanym adresem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w zawiadomieniu prawnym. Prawa
Istnieje ograniczenie przetwarzania w następujących przypadkach:
Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, potrzebujemy
Zazwyczaj czas to zweryfikować. Na czas trwania egzaminu masz prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/nastąpiło niezgodnie z prawem, możesz
Żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do ich wykorzystania,
Jeśli chcesz bronić lub dochodzić roszczeń prawnych, masz prawo do
Żądanie usunięcia w celu ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między
są dostosowane do Twoich i naszych zainteresowań. Dopóki nie jest jeszcze jasne czyje interesy
pierwszeństwo, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych
żądać.
Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą — od
poza ich przechowywaniem — tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub
obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej, lub
osoby prawnej lub ze względów ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej, lub
są przetwarzane przez państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili promocyjnych
Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłki
Materiały reklamowe i informacyjne, o które nie zostały wyraźnie zażądane, zostają niniejszym odrzucane. Umierać
Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie kroki prawne w przypadku niezamówionego wysłania
prezentować informacje reklamowe, takie jak e-maile spamowe.


4. Gromadzenie danych na tej stronie


formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane będą pochodzić z
Formularz zapytania zawierający dane kontaktowe podane tam w celu rozpatrzenia wniosku
i zapisane przez nas na wypadek dalszych pytań. Nie udostępnimy tych danych bez Państwa
Zgoda trwa.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pod warunkiem, że do Państwa żądania dołączone są
wiąże się z realizacją umowy lub z realizacją działań przedumownych
jest wymagany. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie
skuteczne przetwarzanie zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dotyczących Państwa
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeżeli o to wystąpiono.
Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu ich usunięcia
żądać, wycofać zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestał obowiązywać
(np. po przetworzeniu żądania). Obowiązkowe przepisy prawne —
w szczególności okresy przechowywania — pozostają niezmienione.

Zapytanie e-mailem, telefonem lub faksem
Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową, telefoniczną lub faksem, otrzymasz odpowiedź na Twoją prośbę, w tym wszystkie poniższe
wynikające z nich dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) w celu realizacji Twojego wniosku
przechowywane i przetwarzane przez nas. Nie będziemy udostępniać tych danych bez Twojej zgody.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pod warunkiem, że do Państwa żądania dołączone są
wiąże się z realizacją umowy lub z realizacją działań przedumownych
jest wymagany. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie
skuteczne przetwarzanie zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dotyczących Państwa
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeżeli o to wystąpiono.
Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu ich usunięcia
żądać, wycofać zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestał obowiązywać
(np. po przetworzeniu żądania). Obowiązkowe przepisy prawne —
w szczególności prawne okresy przechowywania — pozostają nienaruszone.


5. Wtyczki i narzędzia


Czcionki internetowe Google

Do jednolitego wyświetlania czcionek ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google
być dostarczone. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do Twojego
Pamięć podręczna przeglądarki do prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.
W tym celu używana przeglądarka musi być połączona z serwerami Google
rekord. W rezultacie Google uświadamia sobie, że ta strona korzysta z Twojego adresu IP
został wezwany. Korzystanie z Google WebFonts opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na
jego strona internetowa. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na
przechowywania plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.
Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Źródło:
https://www.e-recht24.de